Oense om arv

Two female friends arguing with each other

Hur gör man om man inte kan komma överens om arvet?

I dagens samhälle finns det många olika familjekonstellationer. Exempelvis kan man vara gift, skild och gift igen. Eller vara sambo i sitt nya förhållande. Ha barn sedan tidigare och även gemensamma barn. Kanske har den nya makan/maken eller sambon även den barn sedan tidigare. Inte helt sällan uppstår det då problem när en av maka/make eller sambo avlider och det finns barn sedan tidigare förhållande. Vem ärver och hur mycket? Vad händer om man inte kan komma överens om arvet?

Våra jurister har oftast inga problem med att reda ut vem som ärver och hur stort arvet är. Problemet kan istället vara vem som ska ärva vad eller till vilket pris. Vi på Fjällmans Juridik kan guida och vägleda er genom alla tänkbara scenarion så att ni når den bästa lösningen för alla parter.

 

Vad händer juridiskt när någon dör?

business man signing contract document

Enligt lag måste en bouppteckning upprättas.  Bouppteckningen är den handling där det fastställs vilka som är arvingar eller med andra mer juridiska termer, dödsbodelägare, efterarvingar eller testamentstagare.

I bouppteckningen redovisas och antecknas vidare den avlidnes och i förekommande fall även efterlevande maka/makes eller sambos samtliga tillgångar och skulder.

Bouppteckningen är den handling som ligger till grund för arvskifte, där arvingarna sedan reglerar hur dödsboets tillgångar ska fördelas.

Ändra ditt testamente

Planning new day.

Var det länge sedan du skrev ditt testamente? Om svaret blir ja vill vi att du plockar fram ditt testamente och läser igenom det.

Fundera kring detta:

 • Hur ser din familjesituation ut idag?
 • Har din civilstatus förändrats?
 • Finns det nya barn med i bilden?
 • Har någon närstående avlidit?
 • Har dina nära relationer förändrats?
 • Har din egendomsbild förändrats?
 • Vill du fortfarande samma sak? 

Om du är osäker på hur förändringarna i ditt liv har påverkat effekten av ditt testamente kan du ringa och tala med någon av våra jurister.

Vill du ändra ditt testamente?

 • Upphäv det tidigare testamentet.
 • Upprätta ett nytt testamente med en av våra jurister.
 • Skriv under testamentet med två samtidigt närvarande vittnen.
 • OBS: Inga överstrykningar och tillägg ska göras på ett befintligt testamente.

Hittar du inte testamentet? Aj då! tänk på hur du förvarar ditt nästa testamente – vi rekommenderar vår dokument-bevakningstjänst.

I behov av testamente?

Testament - Manuscrit cacheté

I dagens läge består de flesta familjer av dina, mina och våra barn, vilket ofta kräver ett testamente för att skapa extra trygghet.

Är ni gifta och har barn som inte är gemensamma, så kallade särkullbarn, har dessa rätt att få ut hela sin arvslott direkt när föräldern avlider.  Det kan göra att det blir svårt för den kvarlevande maken att bo kvar i bostaden när den tvingas lösa ut särkullbarnet med likvida medel.

Genom ett testamente kan man förordna om att särkullbarn endast ska ha rätt att få ut sin laglott vid den först avlidne makens frånfälle, vilket motsvarar hälften av deras arvslott, och få ut resterande del av arvet först när båda makarna har gått bort.  På så sätt blir det lättare för den efterlevande maken att ha råd att behålla hus och hem.

Ett testamente är även ett ytterligt tillfälle att förordna om att arvet ska vara enskild egendom för sina barn. Skulle barnet senare separera med sin respektive ingår inte arvet i en bodelning dem emellan.

Den juridiska mallen, en falsk trygghet

business man signing contract document

Vi jurister får dagligen frågan ”kan jag använda en mall från internet?” Även om vi får frågan varje dag blir vi ofta ställda och vet inte vad vi ska svara. Vart ska vi börja? Ofta svarar vi med en följdfråga ”är det viktigt för dig att det blir rätt?”

En mall är ett papper med en text på. Juridik är mer än text på ett papper.

När du sitter med mallen framför dig bli våra frågor ”förstår du vad de olika formuleringarna betyder?” och ”förstår du vad effekten av dem blir?”

Sen går vi vidare ”är det någon formulering eller något villkor som saknas?” Ditt svar kanske blir ”hur ska jag veta det?” Ser ni problemtiken? Texten kanske ser fin och byråkratisk ut, vissa ord kanske du känner igen, men tänk om det är orden som saknas som är de ord som var viktiga just för dig.

Till skillnad från en mall kan en jurist ställa frågor och ge juridiska råd. Juristen kan anpassa avtalet efter dina omständigheter och Juristen kan se din situation i flera led.

En mall kanske erbjuder dig rutor att kryssa i. ”Ska gåvan vara enskild egendom?”

Oj! mallen glömde berätta för dig att makar inte kan reglera enskild egendom i ett gåvobrev.

Oj! mallen glömde informera om registreringskravet för äktenskapsförord.

Osv…

Vi brukar säga att en mall inte tar ansvar. Vem ska ska stå tillsvars när det blir fel? Okunskap räddar oss inte.

Ett dåligt avtal kan både bli en dyr historia i framtiden och utfallet kan bli något helt annat än det du önskade.